Tłumacz języka migowego

Nasz sklep jest przystosowany dla potrzeb osób głuchych, jak i niedosłyszących. Aby umożliwić klientowi komunikację może się On połączyć z tłumaczem języka migowego. Dzięki systemowi Komunikacji Niewerbalnej nasz doradca zrozumie klienta, a ten otrzyma odpowiedzi na zadane mu pytania, co znacznie ułatwi zakupy.